ST-Forum

ST-forum är ett nätverk av ST-läkare i en viss geografisk region, där ST-läkarna till stor del själva ansvarar för sin egen utbildning, till exempel genom anordnande av utbildningseftermiddagar och kurser. I Stockholm finns det sju olika ST-forum.

ST-forum har en hemsida, där man samlar kontaktuppgifter, kalendrar, kurser och kompetensportföljer.  

Extern länk till ST-Forum