AT-läkare

Våra studierektorer deltar tillsammans med andra AT-aktörer i urval, placering, utbildning och introduktion av 200 AT-läkare.