1. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-03-10 08:30 2021-03-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 2. Grundkurs i gynekologi och obstretik,

  Datum:
  2021-02-15 08:00 2021-02-17 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 3. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3,

  Datum:
  2021-01-20 00:00 2021-01-22 00:00
 4. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6, FULLTECKNAD

  Datum:
  2020-11-25 08:00 2020-11-27 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 5. Etik, mångfald och jämlikhet delmål a2, FULLTECKNAD

  Datum:
  2020-11-16 08:00 2020-11-18 16:30
 6. Levnadsvanor – prevention och behandling genom motiverande samtal. Delmål b2, FULLTECKNAD

  Datum:
  2020-10-23 08:30 — 16:30
  Hälsosamma levnadsvanor kan enligt WHO förebygga 80% av all kranskärlssjukdom och stroke, 30 % av all cancer och kan även förebygga och fördröja utvecklingen av typ 2 diabetes. Ohälsosamma levnadsvanor, såsom tobaksbruk, riskbruk av alkohol,...
 7. Kurs om ST för verksamhetschefer

  Datum:
  Kontakta oss
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E , plan 8
  Målgrupp verksamhetschefer i primärvården. ...
 8. Lagar, regler och föreskrifter och dess tillämpning, DIGITAL KURS, FULLTECKNAD

  Datum:
  Kontakta oss
  Utbildningen ska hjälpa blivande specialister få en samlad bild av regelverk som styr sjukvården samt tvångsvårdslagstiftningen. Regelverket spänner över områden såsom sekretess och tystnadsplikt, journalföring, barn i vården, utförandet ...
 9. Intresserad av VESTA eller KVAST?

  Datum:
  Kontakta oss
  Det är många som vill gå VESTA, väntetiden för programmet är långt. Det är färre som vill gå KVAST och därför finns det oftast lediga platser redan kommande termin. Är Du, som är ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm, intresserad av V...
 10. Handledarkurs för distriktsläkare,

  Datum:
  Kontakta oss
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 11. KVAST Kurs i vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin delmål 19 respektive a5

  Datum:
  Kontakta oss
  Som ett alternativ till VESTA-programmen erbjuder Akademiskt primärvårdscentrum en separat kurs i grundläggande vetenskapsmetodik för ST-läkare i allmänmedicin inom SLL. Kursen riktar sig till de som har en egen handledare för det skriftliga i...