BVC kurs för ST läkare FULLBOKAD


Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Basprogram, metodbok, BHV-journal och nationell målbeskrivning
Barns normala utveckling. Utvecklingsbedömningar
Vaccinationer på BVC
Sjuksköterskans roll på BVC.
Undersökning av barn på BVC. Praktiska övningar i grupper
Från huvud till fot
Tillväxt. Normalvarianter och avvikelser
Barn som far illa. Samverkan med socialtjänsten
Nyanlända flyktingbarn på BVC
Kardiologi på BVC
Kostnad:
4000 kronor
Kontaktperson:
Anmälan till Anneli Lagerqvist, anneli.lagerqvist@sll.se

Adress:
Torsplan, Solnavägen 1E
Administratör:
Anneli Lagerqvist
Kommentarer:
Ange vilken studierektor du har samt när du beräknas vara klar med ST.