Grundkurs i gynekologi och obstretik,


Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. Kursen ger en bred teoretisk introduktion till olika tillstånd som man kommer att handlägga på kliniken.

Max antal deltagare: 50 st

Kursavgift: Meddelas senare

Sista anmälningsdag:
31 december 2020

Kursdatum och tid:
15 - 17 februari 2021
Piperska Muren, Stockholm
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Föreläsare:
Lena Marions m.fl
Kostnad:
Meddelas senare
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Kursen ges 2 ggr per år. Anmälan sker ST-forums hemsida i kurskatalogen