Sjukskrivningens praktik, delmål b4


Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2017. Den fick mycket fin kurskritik.

Kursdatum och tid:
10 - 11 mars 2021,
Jakobsbergs sjukhus
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Innehåll:
Kursens syfte är att deltagarna ska känna sig mer nöjda med sitt sätt att hantera sjukskrivningar genom ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i sjukskrivningsprocessen och kunskap om bemötandets betydelse. Kursen omfattar föreläsningar och genomgång av betydelsefulla delar av försäkringsmedicinska regelverk och riktlinjer. Färdigheter och förhållningssätt i konsultationen tränas genom rollspel och smågruppsdiskussioner.


Föreläsare:
Monika Engblom, allmänläkare på Jakobsbergs VC.
Skrivit avhandling om när läkare upplever sjukskrivning som problematisk.
• Lars Englund, allmänläkare i Falun.
Skrivit avhandling om läkares sjukskrivningspraxis.
• Renée Vickhoff, allmänläkare i Simrishamn. Utbildare i motiverande samtal.
• Johanna Broms, psykiater och sakkunnig inom sjukskrivningsfrågor i
Stockholm
• Representant från Försäkringskassan
Kostnad:
4500 kronor
Arrangör:
Akademiskt Primärvårdcentrum
Kontaktperson:
Monika Engblom, specialist i allmänmedicin, Jakobsbergs vårdcentral
Administratör:
Carina Andersson
Kommentarer:
Anmälan sker i kurskatalogen på ST-forums hemsida