AT-/ST-utbildning - Om oss

På enheten arbetar enhetschef, elva studierektorer samt två assistenter.

Vi ansvarar för kvalitetskontroll av AT- och ST-läkarutbildningen på individnivå, samt är en stödfunktion till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer.

ST-läkarna är indelade i sju ST-forum områden där det finns ledningsgrupper med budgetansvar som anordnar utbildning lokalt.

Studierektorerna deltar i planering, uppföljning och utvärdering av utbildningsplan för respektive ST-läkare, samt rekryterar och ansvarar för utbildning av handledare och genomförandet av ett flertal obligatoriska kurser (BVC-, handledar-, konsultations-, ledarskaps- och allmänmedicinkurser).

Stora insatser görs för att samordna och arrangera VESTA, ett program för att hjälpa ST-läkarna att genomföra sina vetenskapliga projektarbeten, som för flertalet nu är obligatoriskt.

En studierektor har ansvar för Globalmedicinprojektet, där ST-läkare erbjuds fyra månders auskultation i Afrika eller Indien.

Våra två assistenter, Carina Andersson och Anneli Lagerqvist, är stödfunktion för ST-forums ledningsgrupper, ansvarar för kursadminstration, löner och ekonomisk redovisning.

Enhetschefen Helena Schildt-Tossman är specialist i allmänmedicin och arbetar även som husläkare på vårdcentralen i Vaxholm. Åren 2001-2005 arbetade hon som studierektor i nordöstra Stockholm. Sedan 2005 är Helena enhetschef för AT/ST enheten och ansvarar för övergripande utbildningsfrågor gällande AT och ST samt personalansvar för enheten.