AT-/ST-utbildning - Om oss

På enheten arbetar enhetschef, femton studierektorer samt två assistenter.

Vi ansvarar för kvalitetskontroll av AT- och ST-läkarutbildningen på individnivå, samt är en stödfunktion till ST-läkare, ST-forum, handledare och verksamhetschefer.

ST-läkarna är indelade i sju ST-forum områden där det finns ledningsgrupper med budgetansvar som anordnar utbildning lokalt.

Studierektorerna deltar i planering, uppföljning och utvärdering av utbildningsplan för respektive ST-läkare, samt rekryterar och ansvarar för utbildning av handledare och genomförandet av ett flertal obligatoriska kurser (BVC-, handledar-, konsultations-, ledarskaps- och allmänmedicinkurser).

Stora insatser görs för att samordna och arrangera VESTA, ett program för att hjälpa ST-läkarna att genomföra sina vetenskapliga projektarbeten, som för flertalet nu är obligatoriskt.

Vår assistent, Carina Andersson, är stödfunktion för ST-forums ledningsgrupper, ansvarar för kursadminstration, löner och ekonomisk redovisning.

Helena Schildt-Tossman är enhetschef för AT/ST enheten och ansvarar för övergripande utbildningsfrågor gällande AT och ST samt personalansvar för enheten.