ST-utbildning

I Stockholm är ST-läkarna indelade i sju olika ST-forum där ST läkarna själva organiserar och utformar sin utbildning.

I varje ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter och studierektorer.

ST-läkarna har utbildningstid en eftermiddag i veckan och arrangerar sina egna utbildningsaktiviteter, antingen i minder basgrupper eller i storgrupp med inbjudna föreläsare.

I varje ST-forum finns även ett handledarnätverk. En gång per år brukar ett gemensamt internat arrangeras med ST-läkare och handledare tillsammans.

Sydost (ca 110 ST-läkare) , studierektor Lennart Råhlén, Malgorzata Szabi

Sydväst (ca 128 ST-läkare), studierektor Tova de Ruvo Lohman, Pia Söderberg, Kristina Nyberg, Sonja Holmquist, Teresa Leao (Södertälje) 

Stockholm Söder (ca 75 ST-läkare), studierektor Charlotte Ulas Nyholm

Nordost (ca 82 ST-läkare), studierektor Luisa Escuder Miguel, Barbro Shanwell (Norrtälje)

Nordväst (ca 75 ST-läkare), studierektor Jörgen Syk, Luisa Escuder Miguel, Cecilia Bergsten, Charlotte Ulas Nyholm

Västerort (ca 77 ST-läkare), studierektor Sara Karpsen, Christina Segerholt

Centrala stan (ca 67 ST-läkare), studierektor Thomas Marmolin, Ida Lekberg (endast AT-läkare)