ST-utbildning

I Stockholm är ST-läkarna indelade i sju olika ST-forum där ST läkarna själva organiserar och utformar sin utbildning.

I varje ST-forum finns en ledningsgrupp bestående av ST-representanter, handledarrepresentanter och studierektorer.

ST-läkarna har utbildningstid en eftermiddag i veckan och arrangerar sina egna utbildningsaktiviteter, antingen i minder basgrupper eller i storgrupp med inbjudna föreläsare.

I varje ST-forum finns även ett handledarnätverk. En gång per år brukar ett gemensamt internat arrangeras med ST-läkare och handledare tillsammans.

Sydost (ca 59 ST-läkare) , studierektor Lennart Råhlén

Sydväst (ca 120 ST-läkare), studierektor Tova de Ruvo Lohman, Pia Söderberg, Teresa Leao (Södertälje) 

Stockholm Söder (ca 64 ST-läkare), studierektor Charlotte Ulas Nyholm

Nordost (ca 69 ST-läkare), studierektor Luisa Escuder Miguel, Barbro Shanwell (Norrtälje)

Nordväst (ca 74 ST-läkare), studierektor Jörgen Syk, Luisa Escuder Miguel

Västerort (ca 73 ST-läkare), studierektor Rikard Viberg

Centrala stan (ca 52 ST-läkare), studierektor Thomas Marmolin