VESTA (Vetenskap och evidens för ST i allmänmedicin)

I Socialstyrelsens senaste målbeskrivning ställs krav på kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Alla ST-läkare, oavsett specialitet, som är legitimerade efter 30 juni 2006 (eller vid ST-avslut senare än 31 december 2013) ska göra ett obligatoriskt projektarbete .

Arbetet inom allmänmedicin ska genomföras skriftligt, enligt vetenskapliga principer, under handledning och ha allmänmedicinsk anknytning. Projektet ska innefatta minst 10 veckors heltidsarbete (inklusive kurser). Verksamhetschefen har det slutliga ansvaret för att projekten genomförs.

VESTA är ett kursprogram som ger stöd och resurser att genomföra det vetenskapliga arbetet.

Vi genomför två program per år. I programmet ingår, förutom 14 kursdagar, även vetenskaplig handledning under högst 12 månader samt granskning av projektplaner och rapporter.

VESTAs kursprogram är inte obligatorisk utan ett erbjudande om stöd och resurser för att genomföra det vetenskapliga arbetet.

För vidare information, kontakta kursansvarige Jörgen Syk, jorgen.syk@sll.se

Om du vill läsa ST-läkarnas VESTA–rapporter klicka på ”Våra projekt” . 

Filer