Kurser

 1. Behandling vid diabetesfotsår – ett svårt och tidskrävande teamarbete

  Datum:
  2021-10-05 13:00 0000-00-00 00:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes. Nationell...
 2. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2021-09-06 08:30 2021-09-07 16:00
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 3. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2021-05-03 08:30 — 16:00
  Adress:
  Plats meddelas senare
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i 40 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrerat bem...
 4. Fotstatus – teori och praktik. Fotbäddar & Skor – kan det förebygga sår?

  Datum:
  2021-03-16 13:00 — 16:30
  Adress:
  Lokal meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta, varje år. I Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer från 2015 står det att ”Hälso-och sjukvården bör erbjuda rutinmässig undersökning av fötter på personer med diabetes...
 5. Sjukskrivningens praktik, delmål b4

  Datum:
  2021-03-10 08:30 2021-03-11 17:00
  Sjuktalen varierar i Sverige utan motsvarande skillnad i sjuklighet. Läkarens professionalitet utmanas på flera sätt vid ställningstagande om patientens sjukskrivning. Detta är fokus för kursen Sjukskrivningens praktik som senast gavs i april 2...
 6. Kontinuerlig glukosmätning i primärvården

  Datum:
  2021-02-23 08:30 — 16:00
  Adress:
  Digitalt eller fysiskt, Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  Kontinuerlig glukosmätning med isCGM ( Intermittent scanning CGM används oftast till personer med typ1 diabetes. Nu finns det även möjlighet för personer med typ2- diabetes att få tillgång till denna teknik. I Region Stockholm kan isCGM försk...
 7. Grundkurs i gynekologi och obstretik,

  Datum:
  2021-02-15 08:00 2021-02-17 16:30
  Kursen ger en introduktion i basal gynekologi och obstetrik för ST-läkare i allmänmedicin som ännu inte gjort någon sidotjänstgöring i ämnet. Det är tänkt att man deltar i kursen i nära anslutning till att man påbörjar tjänstgöringen. ...
 8. Diabeteskurs för fotterapeuter - steg 1

  Datum:
  2021-02-08 09:00 2021-02-11 16:00
  Adress:
  Plats: Meddelas senare
  Alla personer med diabetes har rätt att få sina fötter undersökta varje år, oavsett var man bor i landet. På denna kurs lär du dig hur du kan upptäcka förändringar på fötterna genom att göra en enkel fotstatus med hjälp av stämgaffel, ...
 9. Motiverande samtal-MI grundkurs – delvis digital

  Datum:
  2021-01-28 10:00 — 15:00
  Adress:
  Dag 1: CPF, Norra stationsgatan 69
  Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil för att hjälpa människor till förändring. Det kan handla om att förändra beteende som ex levnadsvanor, att fatta beslut om och om inställning till olika livsval, exempelvis gällande den eg...
 10. Behandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete

  Datum:
  2021-01-27 08:30 2021-01-28 16:00
  Adress:
  Digitalt eller Solnavägen 1 E, Torsplan. Plats meddelas senare
  För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patie...
 11. Allmänmedicin delmål 3 resp. c3,

  Datum:
  2021-01-20 00:00 2021-01-22 00:00
 12. Regiondag för melanom 2020

  Datum:
  2020-12-03 13:00 2020-03-12 16:15
  Adress:
  Digitalt via Teams. Länk skickas ut ca 1 v innan start till de som anmält sig.
  Regiondag för melanom i samarbete med Regionalt cancercentrum (RCC), Vårdprogramgruppen för melanom och Akademiskt primärvårdscentrum (APC). Deltagandet sker digitalt via Teams. Anmälan krävs. Länk skickas ut ca 1 v innan start till de som an...
 13. Att jobba med obesitas i primärvården exempel och samtal

  Datum:
  2020-12-01 14:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams
  Webbinarium...
 14. Workshop i MI- repetera och fördjupa dina MI samtalsfärdigheter

  Datum:
  2020-11-30 13:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Dessa två fristående tillfällen vänder sig till dig som gått en grundkurs i MI- Motiverande samtal och vill fortsätta utveckla din kompetens och till dig som är nyfiken på hur MI kan vara en hjälp och ett stöd i dina samtal om förändring ...
 15. ME/CFS – utmaningar och möjligheter i Primärvården

  Datum:
  2020-11-27 09:00 — 12:00
  Adress:
  Digitalt
  ME/CFS är en omdiskuterad och komplex diagnos med stor påverkan på funktions- och aktivitetsförmåga. De insatser som görs för varje patient behöver individanpassas och utvärderas. Under denna seminariedag får du kunskap om diagnosen utifrå...
 16. Bedöma behandla och följa upp insatser för personer med artros

  Datum:
  2020-11-25 09:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Microsoft Teams
  Bättre omhändertagande av personer med artros (BOA) ger en grundbehandling vid artros. Artrosskolan ger patienter med artros en evidensbaserad behandling med information, träning och viktkontroll. Hur gör vi detta teambaserat med ett personcentre...
 17. FaR ur ett barnmorskeperspektiv

  Datum:
  2020-11-25 08:30 — 16:00
  Adress:
  Digital
  Fysisk aktivitet är en förutsättning för god hälsa, såväl under graviditet som annars. Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod för att stötta patienter till ökad fysisk aktivitet. Nu håller vi en kurs i FaR som är sp...
 18. BVC kurs för ST läkare delmål 6 resp. c6, FULLTECKNAD

  Datum:
  2020-11-25 08:00 2020-11-27 16:00
  Kurs i basal BVC-kunskap för ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm....
 19. Erbjudande: Stöd i förbättringsarbete 2021

  Datum:
  2020-11-23 09:00 2021-09-15 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Varför detta erbjudande? I syfte att stimulera ökad kvalitet i primärvården infördes en ersättning för att enheten genomför och redovisar ett förbättringsarbete/kvalitetsarbete. Ersättningen är 6 kronor per listad (2021). Vi erbjuder en k...
 20. Fortbildning i sjukskrivning och grundläggande försäkringsmedicin

  Datum:
  2020-11-20 13:00 — 16:00
  Adress:
  Digitalt via Teams (pga rådande omständigheter)
  Utbildningen riktar sig till alla sköterskor i mottagningsarbete som möter sjukskrivna patienter eller patienter som har frågor om sjukskrivning. Det kan handla om att hantera frågor om när sjukskrivning har gått ut, att sjukskrivningen behöve...

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER