Kurser

 1. Diabeteskurs för fotterapeuter / komprimerad - steg 2

  Datum:
  2020-10-14 09:00 2020-10-15 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Nervskada med fotproblem, en vanlig följd av långvarig diabetes, ökar risken för skador och sår. På denna kurs får du ta del av kunniga föreläsare med långvarig erfarenhet av patienter med fotkomplikationer. Vi fördjupar oss i diabetes och...
 2. Uppdatera dina kunskaper om typ 2-diabetes

  Datum:
  2020-09-29 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Arbetet som sjuksköterska eller distriktsköterska i primärvården innebär att man behöver hålla sig uppdaterad inom många olika områden, varav diabetes är ett. Seminariet riktar sig till dig som inte arbetar som diabetessjuksköterska, men m...
 3. FaR-ledare för Barn och Ungdomar

  Datum:
  2020-09-09 17:30 — 20:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Region Stockholm vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och ungdomar som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in till en fortbildningskväll. ...
 4. Diabetes för ST läkare i allmänmedicin

  Datum:
  2020-08-31 08:30 2020-09-01 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Forumet är till för ST läkare i allmänmedicin. Sprid gärna information till dem som inte fått inbjudan!...
 5. Graviditetsdiabetes-ett samarbete för bästa resultat

  Datum:
  2020-05-19 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Graviditetsdiabetes drabbar 1-3 % av gravida kvinnor. Vi får en uppdatering om vad tillståndet innebär och varför det är så viktigt att identifiera dessa kvinnor, de nya gränsvärdena samt vilken behandling som erbjuds. Hur ser vårdkedjan ut ...
 6. Handledarkurs för distriktsläkare

  Datum:
  2020-05-11 08:45 2020-05-13 17:00
  Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och sit-in som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST....
 7. Kostbehandling av barn

  Datum:
  2020-05-08 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En dietist verksam i primärvården möter barn med olika typer av nutritionsproblem. Under dessa två dagar kommer vi fokusera på kostbehandling vid ätproblematik kopplat till neuropsykiatriska funktionshinder och födoämnesallergi. Fortbildninga...
 8. Jag vill boka tid för sjukskrivning! Vad svarar sjuksköterskan i telefonrådgivningen?

  Datum:
  2020-05-07 13:00 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E
  Utbildningen riktar sig till distriktssköterskor och sjuksköterskor i telefonrådgivning som möter patienter med frågor om sjukskrivning. Hur hanterar man dessa frågor som många gånger kan vara svåra att svara på i stunden. Här får du lär...
 9. Den äldre patienten med smärta

  Datum:
  2020-05-07 13:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Smärta är vanligt förekommande bland äldre personer men blir lätt förbisedd och behandlas inte alltid optimalt. Vi får en uppdatering om smärtans olika dimensioner specifikt hos äldre personer; bakgrund, smärtbedömning, hinder och möjligh...
 10. Sjukskrivningsarbetet i fokus- bygg försäkringsmedicinska team och nå längre!

  Datum:
  2020-05-07 08:30 — 12:00
  Adress:
  Solnavägen 1E
  Som ett led i det sjukskrivande arbetet på mottagningen är övergripande rutiner och riktlinjer värdefulla för samsyn och en enad process. Att skapa ett försäkringsmedicinskt team bestående av en specialintresserad läkare och rehabkoordinator...
 11. Fortbildning om matallergier hos barn

  Datum:
  2020-05-05 13:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  ”Rätt utredning för rätt barn ger rätt diagnos och rätt mat!” ...
 12. Kom igång med Fysisk aktivitet på Recept-FaR

  Datum:
  2020-05-05 08:30 2020-05-06 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Vill du börja använda FaR i ditt dagliga kliniska arbete? Du får kunskap om FYSS (fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling), metoden FaR och att föra ett rådgivande samtal för att befrämja fysisk aktivitet. Du får den vete...
 13. En fortbildningsdag om kognitiv svikt och demenssjukdomar

  Datum:
  2020-05-04 08:30 — 16:30
  Adress:
  Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Lindhagensgatan 98
  Personer med kognitiva symtom som söker primärvården behöver uppmärksammas och en utredning startas tidigt vid eventuell misstanke om kognitivsjukdom. Du inbjuds till en multiprofessionell fortbildningsdag som bygger på samverkan och teamarbete...
 14. Kurs i grundläggande cancervård

  Datum:
  2020-04-29 08:00 — 16:00
  Adress:
  Torsplan, Solnavägen 1E
  Detta är en något förkortad version av den kurs som Onkologkliniken tidigare erbjudit och då med namnet Basonkologi. Kursen är uppdelad på tre dagar och första kursdagen är den 29/4 2020. Kursen är ett samarbetsprojekt mellan Akademiskt prim...
 15. Diabetes i primärvården

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Diabetes i primärvården är en grundkurs om diabetes med fokus på typ 2-diabetes. Vi har erbjudit denna kurs i ständigt uppdaterad form i över 35 år. Syftet är att ge grundläggande kunskaper om bland annat sjukdom, behandling, patientcentrera...
 16. Utbildning i Mer och Mindres föräldraprogram – stöd vid övervikt och fetma hos barn 2-6 år

  Datum:
  2020-04-27 08:30 — 17:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En utbildning för dig som möter barn med övervikt och fetma och deras föräldrar på BUMM och BVC. Under utbildningen tränas du i att hålla föräldragrupper där du lär ut positiva föräldrabeteenden som underlättar förändring av livsstil...
 17. ReDO™-metoden

  Datum:
  2020-04-23 10:00 2020-04-24 16:00
  Adress:
  Sveriges Arbetsterapeuters kansli, Planiavägen 13
  ReDO™-metoden är ett evidensbaserat gruppbehandlingsprogram utvecklat av arbetsterapeuter för arbetsterapeuter och som vänder sig till människor som har behov av varaktig förändring av sin vardag, oavsett diagnos eller vårdform. Kursen syfta...
 18. Behandling vid obesitas - vilken behandling kan vi erbjuda personer med obesitas?

  Datum:
  2020-04-23 09:00 — 16:00
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Välkommen till denna utbildning om behandling vid obesitas. Många personer du möter i ditt arbete har sjukdomen ofta ihop med andra sjukdomar som typ 2 diabetes, hypertoni, astma, artros mm. Vi behandlar dessa tillstånd men det är lika viktigt a...
 19. Sjukskrivningskunskap för läkare utbildade utomlands

  Datum:
  2020-04-22 08:30 — 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  En heldag för läkare som behöver kunskaper om försäkringsmedicinska lagar, riktlinjer och deras tillämpning. På vårdcentraler i Stockholm tjänstgör många läkare som är utbildade utomlands. Vissa är uppvuxna i Sverige men har valt att ut...
 20. Bedöma och utvärdera fysisk aktivitet för ordination av FaR

  Datum:
  2020-04-21 08:30 2020-04-22 16:30
  Adress:
  Solnavägen 1 E, Torsplan
  Denna kurs ger dig kunskap om fysisk aktivitet och träning för personer som är aktuella för att få FaR, fysisk aktivitet på recept, ordinerat. Du lär dig grunderna i konditions- och styrketräning samt aktuella begrepp vilket ökar tryggheten ...

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER