Publikationer

 1. Bli kvalificerad tobaksavvänjare! Poängkurs i repris

  Verksamhet:
  Övergripande

  Januari 2020 kommer det åter bli möjligt att gå en poängutbildning för att bli tobaksavänjare. I utbildningen, som görs i samarbete med Karolinska Institutet, lär du dig att självständigt utföra kvalificerad tobaksavvänjning, både individuellt och i grupp. Håll utkik här efter kursdatum och anmälan!

 2. Från Vaxholms vårdcentral till sjukhus i Indien

  Verksamhet:
  Övergripande

  AthanasiosBLOGGTropiska sjukdomar, HIV-behandlingar och erfarenhet av hur det är att jobba som läkare i ett fattigt område utan välfungerande sjukvårdssystem. Det väntar ST-läkaren Athanasios Kontaris från Vaxholms vårdcentral. Från den 2 september kan du följa hans blogg från Indien.              

 3. Körkort i spirometri ger bättre koll på lungfunktion

  Verksamhet:
  Övergripande

  UllaoCyntiaAPC– Det är viktigt att hålla sina kunskaper uppdaterade och att öppna sitt sinne för nya intryck. Annars är risken att man gör som man alltid gjort. Det menar Ulla Johannisson och Cynthia Gaudio som båda har gått kursen Nationellt Spirometrikörkort.

 4. Satsningar på virtuellt lärandestöd belönas

  Verksamhet:
  Övergripande

  virtuelltlärandeWEBBTvå CeFAM-anknutna projekt har fått totalt 600 000 kronor av så kallade ALF-pedagogikmedel. Projekten som på nya sätt ska främja lärande i primärvården är ”Virtuella patienter i interprofessionell utbildning” och ”IT-stöd för handledare och studenter ”.

 5. ST-projekt upptäckte brister i dokumentation av astmavård

  Verksamhet:
  Övergripande

  MikaelLitenVi är bra på att diagnostisera astma, men två områden behöver vi bli bättre på: att dokumentera rökvanor och göra fler årliga uppföljningar med spirometri. Så sammanfattar Michael Hedlund sina fynd i ett vetenskapligt projekt där han undersökt kvaliteten av astmavården på sin egen vårdcentral. 

 6. Stärk teamet och vässa kunskapen om hjärnskaderehab

  Verksamhet:
  Övergripande

  HjärnaVinnande strategier för bättre planering, samordning och utveckling av rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada, främst efter stroke. Och senaste vetenskapliga rönen. Det och mycket mer får du som arbetar i primärvårdens neuroteam ta del av i nyheten "Interprofessionell kurs i hjärnskaderehabilitering". Anmäl dig redan nu!

 7. Uppdatera dig om kognitiv svikt och demensriktlinjer

  Verksamhet:
  Övergripande

  iStockäldrekvinnaWEBBKlocktest, MMSE-SR, tolkning av resultat och hur anpassas nationella riktlinjer lokalt? Det är något av vad du kan få veta mer om i ett boka-vi-kommer-seminarie. På plats du själv önskar, kostnadsfritt. Kontakta oss så berättar vi mer.

 8. Uppdatera dig om kognitiv svikt och demensriktlinjer

  Verksamhet:
  Övergripande

  iStockäldrekvinnaWEBBKlocktest, MMSE-SR, tolkning av resultat och hur anpassas nationella riktlinjer lokalt? Det är något av vad du kan få veta mer om i ett boka-vi-kommer-seminarie. På plats du själv önskar, kostnadsfritt. Kontakta oss så berättar vi mer.

 9. "De borde inte gett dödsbesked via sms"

  Verksamhet:
  Övergripande

  AbbeAtt som Malaysia Airlines kommunicera dödsbesked via sms är inte ok. Beskedet behöver ges på ett respektfullt och medkännande sätt och de anhöriga bör få ställa följdfrågor och ges möjlighet att prata om det som hänt. Det menar psykiatrikern Abbe Schulman från CeFAM i en intervju i Dagens Nyheter. Till artikeln

 10. "Det finns en övertro på maskinens makt"

  Verksamhet:
  Övergripande

  Det säger läkaren och forskaren Bo C Bertilson på CeFAM. Han ingår i Socialstyrelsens expertgrupp som gör en nationell checklista för diagnos av ländryggsbesvär.

 11. "Må bra med kultur" lanseras

  Verksamhet:
  Övergripande

  Må bra med kulturAPCsajtFör att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas nu ordination av kultur i Farsta och Norrtälje. Kommunerna är först ut i regionen att pröva metoden.

 12. 27 vårdcentraler prisas för bästa lärandemiljö

  Verksamhet:
  Övergripande

  Karl– Vi försöker möta både patienter och studenter som vi själva skulle vilja bli bemötta. Det säger Karl Patrik Jonsson på Kungsholmsdoktorn, som prisats för utmärkt studentmiljö av läkarstudenterna på Karolinska Institutet. En utmärkelse som handledare från 27 vårdcentraler fick ta emot på årets sista handledarträff i december.

 13. Abbe Schulman medverkar i film angående Ebola

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi
 14. AHA! Alla nummer

  Verksamhet:
  Övergripande
 15. Akademiska vårdcentraler

  Verksamhet:
  Övergripande
 16. Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre)

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Forskning inom nätverket äldre utgår från WHO’s definition om hälsosamt åldrande, det vill säga “processen att utveckla och bibehålla funktionsförmåga som möjliggör välbefinnande i högre ålder”. Det innefattar en helhetssyn på hälsa utifrån ICF’s ramverk med ett funktionsinriktat perspektiv där även det omgivande samhället och personliga faktorer tas hänsyn till. För närvarande pågår forskning kring hälsosamtal, fysisk aktivitet och träning, osteoporos, nutrition, samsjuklighet och läkemedel.

 17. Allergiutredning med pricktest och blodprov

  Verksamhet:
  Övergripande

  AllergiWebbI november har du som arbetar i primärvården möjlighet att lära mer om att tolka och utföra två tillförlitliga metoder för att utreda och diagnostisera allergi: Specifikt IgE i blod och pricktest. Anmäl dig redan nu!

 18. Ämnesomsättning och endokrina funktioner

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Inom nätverket studeras: att förebygga demens och studera stillasittande, att se samband mellan benskörhet och frakturrisk och D-vitamin status, diabetes komplikationer som exempelvis neuropati, utbildningspaket i kulturell kompetens för vårdpersonal mm. Det pågår även studier kring digitala hjälpmedel och innovativa sätt att ha kontroll för sin sjukdom för patienter med diabetes. Studier inkluderar både patienter födda i Sverige och utanför Europa, yngre och äldre, med prediabetes, diabetes och osteoporos.

 19. Användarguide för samverkansrapport

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Användarguide för samverkansrapport/screening angående matproblem. 

 20. APC flyttar till Torsplan i augusti!

  Verksamhet:
  Övergripande

  FlyttfågelSnart går flyttlasset för Akademiskt primärvårdscentrum från campus Flemingsberg till Torsplan. Från och med 9 augusti är besöksadressen Solnavägen 1 E, 113 65 Stockholm. Alla befintliga telefonnummer till medarbetare behålls.

Lättakut

Frågvist team bidrar till bättre vård på lättakut!

Vad hände? Varför gör du så? Vad fungerar inte? En matematiker, en industridesigner, en läkare och en psykolog följer lättakutens personal hack i häl för att hitta problem att lösa. 300 uppslag har blivit tre projekt som ska omsättas till bättre vård. LÄS MER

MobilInnovation

Mobil innovation i Norrtälje - journal i surfplatta!

Med mobilt IT-stöd och appen ”Hälsa på plats” blir Väddö vårdcentral först ut i länets primärvård att smidigt och snabbt få åtkomst till journal, provsvar, läkemedelslista och mycket mer - direkt i läsplattan vid hembesök hos patienter. LÄS MER