Erika Berggren

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare för Akademiskt och pedagogiskt stöd

Telefonnummer
070-4846951

Mobilnummer
070-4846951

Yrke/profession
Distriktssköterska, med. dr.

Arbetstider
tisdag-torsdag


Kort presentation
Inriktning interprofessionell(IP)fortbildning och samverkan, akademiskt och pedagogikst stöd. Utvecklat ConPrim modellen som stöd för IP i primärvården. Länk finns på hemsidan till ett webaserat IP fortbildningsprogram om hemsjukvård, teamarbete,nutrition och palliativ vård.

Akademiska meriter
Magister, medicine doktor

Fyra nya filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till film 1: Normalisering - när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till film 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till film 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till film 4: Våld i nära relationer - kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser