Anki Berntoft

Befattning/ansvarsområde
VIL/VFU Samordnare i primärvården

Telefonnummer
073-688 05 54

Mobilnummer
073-688 05 54

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
8:00-17:00


Kort presentation
VIL/VFU Samordnare i hela länet för den verksamhetsförlagda utbildningen i primärvården. Anordnar studentplatser för sjuksköterskeprogrammen, specialistutbildning till distriktssköterska, barnmorskeprogrammen samt barnsjuksköterskeprogrammet samt kiropraktorer och uppdragsutbildning. Anordnar även platser i primärvården för MDH sjuksköterskeprogram i Södertälje.