Karin Björklund

Befattning/ansvarsområde
Doktorand, AKA arb.ter och VIL

Telefonnummer
070-0011346

Mobilnummer
070-0011346

Yrke/profession
Arbetsterapeut

Arbetstider
måndag - fredag


Kort presentation
Arbetar som doktorand i projektet - Patienten – resurs och medarbetare vid utveckling av kliniska färdigheter, kommunikationsförmåga och förmåga till patientcentrerat arbetssätt hos läkarstudenter. Arbetar som AKA för arbetsterapeuter i primärvården i samverkan med AVC:akor. Är representant för arbetsterapeuter i Stockholms läns landsting och Gotland i Nationellt programråd primärvård, SKL.

Akademiska meriter
Leg. arbetsterapeut och Master i Medicinsk pedagogik

Fyra nya filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till film 1: Normalisering - när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till film 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till film 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till film 4: Våld i nära relationer - kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser