Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Forskarstuderande, administratör, eva.ohman@sll.se
  2. Vårdutvecklingsledare diabetes, marianne.pegelow@sll.se
  3. Studierektor, Sydost, lennart.rahlen@sll.se
  4. strokesamordnare, fortbildningssamordnare, gorel.rasjo-wraak@sll.se
  5. Vårdutvecklingsledare Astma/KOL , maria.rosengren@sll.se
  6. Vårdutvecklingsledare Diabetes, nouha.saleh-stattin@sll.se
  7. Fortbildningssamordnare, mattias.schmidt@sll.se
  8. Distriktssköterska Vårdutvecklingsledare Diabetes, kaija.seijboldt@sll.se
  9. Studierektor, Norrtälje, barbro.shanwell@tiohundra.se

Fyra nya filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till film 1: Normalisering - när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till film 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till film 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till film 4: Våld i nära relationer - kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser