Forskarnätverk

För närvarande finns 10 forskarnätverk i samarbete med olika lärosäten inom områden som har betydelse för primärvården och befolkningens hälsa.

10 forskarnätverk

 1. Mental och psykisk hälsa
 2. Rörelse och smärta
 3. Hjärta-kärl och andning
 4. Ämnesomsättning och endokrina funktioner
 5. Åldrande (multisjuklighet, sköra äldre) samt osteoporos
 6. Hälso- och sjukvårdsforskning i primärvården
 7. Klinisk pedagogik
 8. Folkhälsoepidemiologi och ojämlik hälsa
 9. Migrations- och samhällsmedicin
 10. Cancer

Syfte med forskarnätverken är att:

 • Stärka samverkan och samarbete kring forskning i primärvården inom och mellan främst Karolinska institutet och Stockholm läns landsting.
 • Organisera och samordna forskning med fokus på primärvård.
 • Synliggöra, informera och sprida kunskap om aktuell forskning i primärvården.
 • Stärka ett interdisciplinärt synsätt på hälsa som utgår från WHO’s klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF).

Motorn i arbetet med att fånga upp forskningsidéer och starta projekt är de Akademiska vårdcentralerna, AVC, där personal i primärvården erbjuds stöd av disputerade AVC-samordnare och seniora APC-forskare.