Forskarporträtt

Abbe Schulman

Överläkare i allmänpsykiatri, med dr,

Gunnar Nilsson

Professor, distriktsläkare

Holger Theobald

Distriktsläkare, postdoc, forskningsledare 

Ingrid Hylander

Legitimerad psykolog och docent i pedagogik.

Lars Agreus

Professor, med dr, distriktsläkare,forskningsledare

Lars Backlund

Med dr, distriktsläkare, forskningsledare

Lena Törnkvist

Distriktssköterska, med dr, forskningsledare

Monica Löfvander

Docent, distriktsläkare, forskningsledare

Per Wändell

Professor i allmänmedicin, distriktsläkare.
 

Ylva Skånér

Med dr, fil kand, distriktsläkare.