Forskning - Kontakt

Eva Henriksen,
tillförordnad verksamhetschef, med dr
mobil: (0)73 966 14 75
e-post: eva.henriksen@sll.se

Gunnar Nilsson,
Professor
Tfn: 08-524 887 62
e-post: gunnar.nilsson@ki.se

Angéla Gompaki,
Administratör
Tfn: 08-524 887 13
angelici.gompaki@ki.se