De mest sjuka äldre i primärvården - ett tvärprofessionellt angreppssätt

Information

Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Övrigt, Interprofessionellt samarbete
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Läkare, leg. ej specialist, Sjuksköterska, Fysioterapeut
Projektledare:
Sonja Modin, allmänläkare, MD Sonja.modin@sll.se
Projektmedlemmar:
Ann Johansson, distriktssköterska Yvonne Eriksson arbetsterapeut
Finansiering:
Via kursavgifter under kursen

Beskrivning

Att ta fram en uppdragsutbildning vid KI HT 2013. 10 kursdagar och två studiedagar under hösten med start 26/8 och avslut 17/12.

Kursdeltagaren ska efter avslutad kurs ha ökad kompetens i att kunna identifiera och behandla äldre med komplexa behov och de specifika krav deras problem ställer på vården både när det gäller den egna yrkesgruppen och det tvärprofessionella arbetet i öppenvården utanför sjukhus.