Vad är ett kunskapsteam?

På Akademiskt primärvårdscentrum arbetar flera ämnesspecifika kunskapsteam, inom diabetes, astma/KOL, stroke, äldre, Motiverande samtal och HPÖ/FaR. Teamen består av vårdutvecklingsledare med fördjupad kunskap inom ämnet. De har även pedagogisk, vetenskaplig och ledarskapskompetens. Majoriteten av vårdutvecklingsledarna i teamen arbetar även kliniskt i primärvården. 

Vad kan vi erbjuda dig som arbetar i primärvården?

• fortbildning i form av kurser och seminarier
• fortlöpande stöd t ex med implementering av nya riktlinjer
• uppföljning av stödinsatserna
• regelbundna professionella och interprofessionella nätverksmöten
• vårdutvecklingsplaner som på ett strukturerat sätt beskriver det rekommenderade arbetssättet inom respektive ämnesområde.