Kunskapsteam: Diabetes

Behöver du fördjupa och uppdatera dina kunskaper i diabetes? Stöd för att starta en diabetesmottagning? Eller vill du stärka din roll för att kunna arbeta självständigt med diabetespatienter i primärvården. Kontakta oss i kunskapsteamet inom diabetes!

VI ÄR 

ett interprofessionellt företagsoberoende kunskapsteam med specialistläkare, diabetessjuksköterskor, fotterapeut och dietist som erbjuder fortbildning och stöd till personal som möter personer med typ 2-diabetes i Stockholms läns primärvård. Kunskapsteamet ingår i
Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

VI VILL

 • Bidra till att skapa förutsättningar för en jämlik, evidensbaserad och kvalitetssäkrad diabetesvård samt att personer med typ 2-diabetes ska kunna leva ett gott liv med bibehållen livskvalitet. Genom att:
 • Stärka kompetensen hos personal inom primärvården och erbjuda metodstöd.

VI GÖR

Arrangerar fortbildningsaktiviteter

 • Exempelvis: äldre med diabetes, insulinbehandling, fotterapeututbildning i flera steg, grupputbildning, poängutbildningar och webbaserad utbildning.

Erbjuder stöd på plats

 • Workshops – förbättringsarbete av diabetesvården.
 • ”Boka vi kommer” – utifrån verksamheternas behov.
 • Professionella och interprofessionella nätverk.
 • Diabetesronder i samverkan.

Utvecklar verktyg, material & hjälpmedel

 • Material för patientutbildning (individuellt och i grupp) och egenvård vid diabetes samt flödesscheman. Finns att ladda ner på akademisktprimarvardscentrum.se.

Omvärldsanalys

 • Deltar i arbete med att utveckla nationella riktlinjer och vårdprogram samt nationella diabetesregistret.
 • Deltar i expertgrupper för diabetes.
 • Deltar i arbetsgrupper vid exempelvis Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Värdelyftet, VISS, Sveriges kommuner och landsting samt patientorganisationer.

De flesta team-medlemmarna är klinisk verksamma i Stockholms läns primärvård.

Gör skillnad för äldre med diabetes - ny kurs 2016

SeniorerGympaWEBB

 Risken att utveckla diabetes ökar med åldern. Bland 80-åringar beräknas cirka 20 procent vara drabbade. I en ny kurs har du som är distriktssköterska eller sjuksköterska möjligheten att lära mer om hur du kan erbjuda en trygg och säker vård för äldre diabetespatienter.

Läs mer...

 

Möt Doris - ny webbutbildning om äldre med diabetes!

DorisLiten

En kort, innehållsrik utbildning för att fylla på kunskaper om äldre personer med diabetes. Så beskriver Monica Pehrsson och Marianne Pegelow vid Akademiskt primärvårdscentrum, APC, den nya webbutbildningen ”Äldre med diabetes”. Utbildningen vänder sig till undersköterskor och vårdbiträden inom hemsjukvård, vårdboenden och hemtjänst.

Läs mer...