Kunskapsteam: Levnadsvanor/FaR och HPÖ

Vill du göra mer för dina patienter med övervikt/fetma? Anser du, liksom många andra, att det är ett komplext område? Arbetet med övervikt/fetma handlar om att leda människor mot beteendeförändringar. Därför bygger vi våra utbildningar först och främst på samtalet. Är du intresserad av att utbilda dig i FaR, fysisk aktivitet på recept eller att praktiskt omsätta Handlingsprogrammet övervikt och fetma, HPÖ? Kontakta vårt kunskapsteam.

VI ÄR...

ett interprofessionellt kunskapsteam som är specialister på:

 • Handlingsprogram övervikt och fetma, (HPÖ).
 • Metoden FaR – fysisk aktivitet på recept, utifrån evidens.
 • Motiverande samtalsteknik.

Vi är till för dig som arbetar med barn och vuxna, såväl inom hälso- och sjukvården (oavsett driftsform) som elevhälsa och friskvård i Stockholms län.

Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC, på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

HPÖFaR Webb

Teamets medlemmar: från vänster, högst upp Ann Hafström (Gustavsbergs AVC, S:t Eriks AVC), Maria Wolf (Huddinge/Flemingsbergs AVC), Eva Flygare Wallén (Jakobsbergs AVC),Mahnoush Etminan Malek (Hässelby/Akalla AVC), Sofia Trygg Lycke (Mörby AVC) Liselotte Kuehn Krylborn (Liljeholmens AVC). I teamet ingår ävenCecilia Berg (Norrtälje AVC). Foto: Jessica Lindh.

 

VI VILL

 • Bidra till en jämlik hälsa och minska övervikt och fetma i befolkningen.
 • Uppmärksamma riskgrupper exempelvis barn, gravida, personer med fetma och samtidig psykisk ohälsa och/eller funktionsnedsättning samt personer i socioekonomiskt utsatta områden.
 • Att personer som behöver fysisk aktivitet som del i sin behandling ordineras FaR och/eller får fortlöpande råd och stöd i vården. Genom att:
 • Bidra till att öka kunskapen inom området hos personal och erbjuda metodstöd.

VI GÖR

 • Utvecklar, genomför och utvärderar utbildningar.
 • Anordnar nätverksträffar inom HPÖ och FaR.
 • Erbjuder handledning utifrån önskemål.
 • Sprider information via webbplatser och nyhetsbrev.
 • Arrangerar FaRs dag, två gånger per år. 
 • Rekryterar FaR-samordnare som ansvarar för att metoden FaR används på arbetsplatsen.
 • Rekryterar, utbildar och certifierar aktivitetsarrangörer och FaR-ledare som tar emot personer som ordinerats FaR.
 • Medverkar till att utveckla material som stöd för arbetet i HPÖ och FaR. 
 • Följer forskning och utveckling inom området. 
 • Deltar i att ta fram och utvärdera lokala, regionala och nationella dokument.

Aktuella utbildningar HPÖ/FaR

Kom igång med Fysisk aktivitet på recept, FaR

Fysisk aktivitet i behandling för barn och ungdomar

När vikten väger över – och leder till ohälsa  

Barnobesitas som tilläggsavtal - behandling för 4-18-åringar på BUMM och primärvårdsrehabilitering

Rådgivning vid ohälsosamma matvanor

Boka vi kommer – specialanpassade utbildningar utifrån ert behov och vår expertis

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss.

Projektledare Eva Flygare Wallén, PhD.
e-post: eva.flygare-wallen@sll.se

Ann Hafström,
e-post: ann-hafstrom@sll.se

Liselotte Kuehn Krylborn,
e-post: liselotte.kuehn-krylborn@sll.se

Sofia Trygg Lycke,
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Mahnoush Etminan Malek,
e-post: mahnoush.etminan-malek@karolinska.se

Maria Wolf,
e-post: maria.wolf@sll.se

Cecilia Berg,
e-post:
cecilia.berg@sll.se

Ingbritt Ekman
e-post: ingbritt.ekman@sll.se

IngBrittwebb

Hon certifierar aktivitetsarrangörer

Ingbritt Ekman är ny medarbetare på APC. Hennes ansvarsområde är att rekrytera, utbilda och certifiera aktivitetsarrangörer som kan erbjuda lämpliga aktiviteter till personer som fått ett FaR.
Aktivitetsarrangör kan vara idrottsföreningar, andra ideella föreningar, träningsanläggningar, kommunala sim- och idrottshallar och företag. Efter certifiering ingår arrangören i Stockholms FaR-ledarnätverk.
I hennes uppdrag ingår också att träffa och informera vårdpersonal på olika mottagningar och skolsköterskor. Ingbritt behöver uppslag på lämpliga aktivitetsarrangörer från dig som arbetar inom hälso- och sjukvården, så mejla gärna: ingbritt.ekman@sll.se.