Kunskapsteam: Motiverande samtal, MI-teamet

Vill du bli bättre på att lyssna och föra samtal med patienter? Frågar du dig varför patienterna inte gör som ni kommit överens om? Är du dessutom intresserad av motivationens betydelse vid behandling? Då kan MI, Motivational Interviewing, eller på svenska; Motiverande samtal, passa dig!

VI ÄR ...

specialiserade på MI, Motiverande Samtal. Vårt kunskapsteam består av sjukgymnast och specialistsjuksköterskor som är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

MIteam webb

MI-teamet på Akademiskt primärvårdscentrum, från vänster Sofia Trygg Lycke, Liselott Kuehn Krylborn, Susanne Hellström och Anne Claesson. Foto: Jessica Lindh

VI VILL ...

förbättra samtalen i vården och ge patienterna möjlighet till reflektion
och därmed finna egna lösningar till förändringar genom att:

 • Utbilda personalen i de evidensbaserade samtalsverktyg som behövs för att möjliggöra MI-samtal.
 • Kvalitetssäkra personalens MI kompetens genom kontinuerlig handledning och direkt återkoppling av MI-samtalen.

VI GÖR

 • Tar fram, kvalitetssäkrar och erbjuder utbildning i MI, för all vård- och rehabpersonal och chefer inom primärvården i Stockholms läns landsting. Exempel på utbildningar:
  – Grund- och fördjupningsutbildning,
  – Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet på avancerad nivå.
  – Utbildning för MI ambassadörer
 • Erbjuder introduktion i MI ute på arbetplatser i form av ”Boka vi kommer”.
 • Anordnar nätverksaktiviteter för MI-ambassadörer.
 • Bedriver utvecklingsprojekt.
 • Erbjuder kontinuerlig handledning och coachning till personal och chefer för att de ska behålla och utveckla MI-kompetensen.
 • Sprider information och kunskap via webbplats och nyhetsbrev.
 • Håller oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området.

För att hålla kvalitet i våra utbildningar arbetar vi även med ett skräddarsytt utvecklingsprogram för MI-utbildare.
Programmet innehåller kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av de utbildningar och den handledning i MI som vi erbjuder.

Motiverande samtal plockar även fram kollegers drivkraft 

Nina NabblitenWEBB

Nina Nabb, gruppchef på Rehab Nordost i Täby, har gått MI-ambassadörsutbildning. Nu använder hon Motiverande samtal, MI, som arbetsverktyg i samtal med patienter och personal. 

– Jag har börjat lägga mina färdiga lösningar åt sidan och börjat lyssna, säger hon.

Läs mer...

 

Vill du veta mera?

MI LITENwebb

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Susanne Hellström
E-post: susanne.m.hellstrom@sll.se
Mobil: 073-962 76 27

Liselotte Kuehn Krylborn
E-post: liselotte.kuehn-krylborn@sll.se
Mobil: 072-240 59 48

Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se