Kunskapsteam: Motiverande samtal, MI-teamet

Vill du bli bättre på att lyssna och föra samtal med patienter? Frågar du dig varför patienterna inte gör som ni kommit överens om? Är du dessutom intresserad av motivationens betydelse vid behandling? Då kan MI, Motivational Interviewing, eller på svenska; Motiverande samtal, passa dig!

Vad är MI?

MI (Motivational Interviewing) är en evidensbaserad samtalsstil som kan förbättra samarbetet med patienten och öka följsamheten till behandlingen. Använd på rätt sätt, kan du med hjälp av samtalsstilen stödja patienten i förändringsarbetet – något som kan underlätta för dig som behandlare. 

VI ÄR ...

specialiserade på MI, Motiverande Samtal. Vårt kunskapsteam består av sjukgymnast och specialistsjuksköterskor som är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

VI VILL ...

förbättra samtalen i vården och ge patienterna möjlighet till reflektion och därmed finna egna lösningar till förändringar genom att:

 • Utbilda personalen i de evidensbaserade samtalsverktyg som behövs för att möjliggöra MI-samtal.
 • Kvalitetssäkra personalens MI kompetens genom kontinuerlig handledning och direkt återkoppling av MI-samtalen.

VI GÖR

 • Tar fram, kvalitetssäkrar och erbjuder utbildning i MI, för all vård- och rehabpersonal och chefer inom primärvården i Stockholms läns landsting. Exempel på utbildningar:
  – Grund- och fördjupningsutbildning,
  – Uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet på avancerad nivå.
  – Utbildning för MI ambassadörer
 • Erbjuder introduktion i MI ute på arbetplatser i form av ”Boka vi kommer”.
 • Anordnar nätverksaktiviteter för MI-ambassadörer.
 • Bedriver utvecklingsprojekt.
 • Erbjuder kontinuerlig handledning och coachning till personal och chefer för att de ska behålla och utveckla MI-kompetensen.
 • Sprider information och kunskap via webbplats och nyhetsbrev.
 • Håller oss uppdaterade om vetenskapliga rön och utveckling inom området.

För att hålla kvalitet i våra utbildningar arbetar vi även med ett skräddarsytt utvecklingsprogram för MI-utbildare.
Programmet innehåller kontinuerlig uppföljning och kvalitetssäkring av innehåll, upplägg och genomförande av de utbildningar och den handledning i MI som vi erbjuder.

”MI är en av de evidensbaserade samtalsstilar som man ser ger förändring. Det är en samtalsstil som sparar tid eftersom man fokuserar på det som är viktigt. Vi har inte tid att inte använda MI!”

KONTAKT

Anne Claesson, sjukgymnast
e-post: anne.claesson@sll.se

Susanne Hellström, specialistsjuksköterska
e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se

Sofia Trygg Lycke, specialistsjuksköterska
e-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Motiverande samtal plockar även fram kollegers drivkraft 

Nina NabblitenWEBB

Nina Nabb, gruppchef på Rehab Nordost i Täby, har gått MI-ambassadörsutbildning. Nu använder hon Motiverande samtal, MI, som arbetsverktyg i samtal med patienter och personal.
– Jag har börjat lägga mina färdiga lösningar åt sidan och börjat lyssna, säger hon.
Läs mer...

Fortsatt coachning

Grundförutsättningen för att du ska behålla och utveckla dina MI-kunskaper är fortsatt coachning och handledning, därför har vi numera ännu fler kurser på fortsättningsnivå. Du som går poängutbildningen får dessutom möjlighet att utbilda sig till MI-ambassadör. 

Vill du veta mer?

MI LITENwebb

Du är varmt välkommen att kontakta oss!

Susanne Hellström
E-post: susanne.m.hellstrom@sll.se
Mobil: 073-962 76 27

Sofia Trygg Lycke
E-post: sofia.trygg-lycke@sll.se

Anne Claesson
E-post: anne.claesson@sll.se