Kunskapsteam Stroke

Efter insjuknandet i stroke följer en komplex vårdkedja. Att uppleva kontinuitet, trygghet och delaktighet som patient och närstående har visat sig vara svårt. Därför är det avgörande att all vårdpersonal har god kunskap och kan lotsa patienten vidare till rätt vård. Vi erbjuder olika typer av utbildningsaktiviteter för dig som arbetar i primärvården för att öka kunskap och kompetens om stroke och efterföljande rehabilitering, exempelvis "Boka vi kommer". Välkommen att kontakta oss!

Efter den akuta vården på sjukhus och rehabilitering följer en lång och komplex vårdkedja med många aktörer inblandade. Personer som lever med restsymptom efter stroke blir inte alltid uppmärksammade, eftersom symptombilden ofta är komplicerad och svårdefinierad. Primärvården har en central funktion för personen med stroke och närstående.


VI ÄR ...
ett interprofessionellt kunskapsteam med arbetsterapeut, distriktssköterska och fysioterapeut – i nära samarbete med olika aktörer och nätverk inom rehabiliteringskedjan stroke – som är till för dig som arbetar i Stockholms läns primärvård.

Kunskapsteamet ingår i Akademiskt primärvårdscentrum, APC.

Kunskapsteamets medlemmar från vänster: Görel Rasjö Wrååk, Carmen Wärlinge och Christina Eriksson.

StroketeametWEBB

VI VILL

 • Bidra till trygg och säker rehabilitering och förebyggande insatser för patienter som haft en stroke och deras närstående, genom att sprida kunskap och stärka kompetensen hos personal, i såväl offentlig som privat driven primärvård, inom Stockholms läns landsting.
 • Bidra till att utveckla och fördjupa samverkan mellan olika aktörer i länet.

VI GÖR

 • Tar fram och arrangerar fortbildningsaktiviteter:
  –  Stroke, interprofessionell utbildning i hjärnskaderehabilitering        
  –  TIA-utbildning
  –  Utbildning om afasi och dysfagi
  –  ”Boka-vi-kommer” – kostnadsfria aktiviteter utifrån verksamheternas egna behov på arbetsplatsen eller i AVC-nätverk.
 • Konsultationer inom stroke/TIA för personal.
 • Samarbetar med olika aktörer i vårdkedjan som, Neuroteam Hjärna tillsammans, vägledare och strokekoordinator, kring patienter som haft en stroke/TIA och deras anhöriga.
 • Är en lotsfunktion för personal – inspirerar, motiverar och guidar genom rehabiliteringskedjan i länet.
 • Anordnar nätverksaktiviteter.
 • Uppdaterar oss om vetenskapliga rön och utvecklingsfrågor inom området.
 • Ingår i forskarnätverk.
 • Utvärderar aktiviteter.
 • Deltar i arbete med att ta fram regionala och nationella riktlinjer vid stroke.
 • Deltar i möten och arbetsgrupper som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Värdelyftet och Regionala strokerådet.

En team-medlem är kliniskt verksam i Stockholms läns primärvård.

 "Alla behövs - men inte överallt och hela tiden"
Stroketeamet

VILL DU VETA MER ELLER BOKA ETT BESÖK? KONTAKTA OSS GÄRNA

Carmen Wärlinge, teamkoordinator, strokesamordnare, fysioterapeut, spec neurologi, MSc
e-post:carmen.warlinge@sll.se

Christina Eriksson, strokesamordnare, arbetsterapeut, med lic
e-post: christina.n.eriksson@sll.se

Görel Rasjö Wrååk, strokesamordnare, distriktssköterska, MSc
e-post: gorel.rasjo.wraak@sll.se

 

 

Rehabiliteringsprocessen för patienter med stroke
- vad finns att tillgå?

StrokeLITEN

Att ha kunskap om och hitta olika rehabiliteringslösningar för patienter med stroke kan vara en utmaning.
Vill du få tillfälle att  tillsammans med sakkunnig och kollegor diskutera rehabiliteringsmöjligheter och stödinsatser? Boka oss- vi kommer
till dig!

Läs mer....

 

Vill du veta mer?

 

 villduvetamer WEBB

Kontakta gärna någon av oss!

Carmen Wärlinge,
leg fysioterapeut, specialist neurologi, MSc,
e-post: carmen.warlinge@sll.se


Christina Eriksson,
leg arbetsterapeut, MSc,
e-post: christina.n.eriksson@sll.se

 

Görel Rasjö-Wrååk,
distriktssjuksköterska, MSc,
e-post: gorel.rasjo-wraak@sll.se