Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

 1. Lokal fortbildningssamordnare Liljeholmens samt St Eriks AVC, emma.aspgren@sll.se
 2. Vårdutvecklingsledare för Akademiskt och pedagogiskt stöd , erika.berggren@sll.se
 3. MI Motiverande samtal , anne.claesson@sll.se
 4. Projektledare HPÖ och FaR, eva.flygare.wallen@ki.se
 5. Vårdutvecklingsledare, riskbruk alkohol, MI Motiverande samtal, susanne.m.hellstrom@sll.se
 6. vårdutvecklingsledare, marie.hjerpe@sll.se
 7. FPU-ledare för fysioterapeuter och sjukgymnaster, cecilia.hunhammar@sll.se
 8. CaPrim, vårdutvecklingsledare, pia.hyllander-klernas@sll.se
 9. Vårdutvecklingsledare, MI Motiverande samtal, jenny.lindrot@sll.se
 10. Fotterapeut/lärare/VUL, ann.lindstrom@sll.se
 11. FPU ledare för distriktssköterskor och sjuksköterskor , lena.k.lund@sll.se
 12. Projket äldre psykisk ohälsa, ulrika.meijer@sll.se
 13. Vårdutvecklingsledare, kurator, marie.i.nilsson@sll.se
 14. Vårdutvecklingsledare tobak, alkohol och matvanor, lene.nordstrand@sll.se
 15. Vårdutvecklingsledare diabetes, marianne.pegelow@sll.se