Erika Berggren

Befattning/ansvarsområde
Vårdutvecklingsledare / Projektledare

Telefonnummer

Mobilnummer

Yrke/profession
Distriktssköterska

Arbetstider
50 procent: tisdag-torsdag


Kort presentation
Ett interprofessionellt fortbildningsprogram om palliativ vård med målsättning att förbättra primärvårdens kompetens i nutritionsvård till svårt sjuka patienter med basal hemsjukvården.

Akademiska meriter
Doktorand