Nätverk

Hitta rätt nätverk för dig

Det är nästan alltid till fördel att samverka med andra för att utveckla vården inom angelägna områden. Nätverk är ett effektivt sätt att samverka, kommunicera och sprida kunskap i alla riktningar. Det samlar medlemmarna till kompetensöverföring, erfarenhetsutbyte och kontaktskapande aktiviteter.

Syfte med nätverk

• Kompetensutveckling och kunskapsutbyte
• Att sprida relevant evidens i det egna nätverket
• Att upprätthålla intresse bland medlemmarna för att utveckla vården inom ämnet
• Att underlätta mötet med andra aktörer inom samma område
• Empowerment, vilket innebär att stärka deltagarnas tro på sin egen förmåga att sprida kunskapen vidare och hålla den levande inom den egna organisationen
• Att stödja implementering av evidensbaserad kunskap.
• Omvärldsanalys

bannernatverk

Fortbildningens alla nätverk >>> 

Lokala fortbildningar för distriktsläkare i 8 geografiska nätverk >>>

Lokala fortbildningar för distriktssköterskor i 8 geografiska AVC-områden >>>