MODUL 2 - Basala hygienrutiner

Hygienrutiner

Välkommen till modul 2!

Tidsåtgång: ca 20 min
Modul 2 handlar om basala hygienrutiner och hur dessa kan tillämpas i hemsjukvården för att förhindra smittspridning. Den handlar också om smittvägar, handhygien och arbetskläder samt skyddsutrustning.

När du är färdig med modul 2 är målet att du ska kunna: 

  • Tillämpa basala hygienrutiner i hemsjukvården.

Modulen innehåller:

Avsnitt 1 - med 2 utbildningsfilmer.

Avsnitt 2 - med fördjupningsmaterial om du vill läsa mer.


AVSNITT 1 - Utbildningsfilmer
Se utbildningsfilm 1 - basala hygienrutiner. Den tar ca 20 min att genomföra. När du är klar går du vidare till film 2 - tvätta händerna. 

>> Länk till film 1 - basala hygienrutiner

>> Länk till film 2 - tvätta händerna


AVSNITT 2 - Fördjupningsmaterial (frivilligt)

Fördjupningstext i vårdhandboken om basala hygienrutiner om du vill läsa mer:
>> Länk till Vårdhandboken


>> GÅ TILLBAKA TILL UTBILDNINGENS START

>> GÅ VIDARE TILL MODUL 3