MODUL 5 - Sårbehandling

Sår webb

Välkommen till modul 5!

Tidsåtgång: ca 10 min
Här beskrivs bland annat såromläggning enligt ren rutin, tecken på sårkomplikation och trycksår.

När du är färdig med modulen är målet att du ska kunna: 

  • Beskriva principer för trycksårsprevention.
  • Beskriva vad begreppet ren hygienrutin vid sårvård är och ge exempel på olika förbandstyper.
  • Identifiera tecken på sårinfektion.

Modulen innehåller: 

Avsnitt 1 - med två filmer med fakta och instruktioner om trycksår och sårbehandling. 

Avsnitt 2 - med fördjupningsmaterial om du vill läsa mer.


AVSNITT 1 - Utbildningsfilmer

Trycksår (5 min).

Starta genom att klicka på filmen.Sårbehandling (5 min).

Starta genom att klicka på filmen.


AVSNITT 2 - Fördjupningsmateral (frivilligt)

>> Länk till Vårdhandboken - trycksår. 

>> Länk till Vårdhandboken - kapitel hud och sår. 


>> GÅ TILLBAKA TILL UTBILDNINGENS START

>> GÅ VIDARE TILL MODUL 6