MODUL 6 - Diabetes

Diabetes webb

Välkommen till modul 6!

Tidsåtgång: ca 9 min
För gruppen äldre med diabetes i hemsjukvård och på äldreboende behöver fokus ligga på patientsäkerhet och välbefinnande. Risken för att hinna utveckla komplikationer till följd av för högt blodsockerläge är inte längre så stor. Däremot finns stora risker förenade med akuta komplikationer som t ex blodsockerfall.

När du är färdig med modulen är målet att du ska kunna:

  • Identifiera symtom på högt och lågt blodsocker.
  • Utföra blodsockermätning.
  • Vidta åtgärder om patienten får för lågt blodsockervärde.
  • Uppmärksamma avvikande förändringar på patientens fötter.
  • Bedöma när ansvarig distriktssköterska/sjuksköterska bör kontaktas.

Modulen innehåller:

Avsnitt 1 - med en utbildningsfilm.

Avsnitt 2 -med material att läsa efter att du tittat på filmen.

Avsnitt 3 - med fördjupningsmaterial om du vill läsa mer.


AVSNITT 1 - Utbildningfilm


AVSNITT 2 - Blodsockermätning i praktiken

Läs följande material innan du går vidare till modul 7.

>> Länk till vårdhandboken

>> PDF att ladda ner och skriva ut


AVSNITT 3 - Fördjupningsmaterial (frivilligt)

Fördjupningstext om vård av äldre med diabetes:

>>www.skr.se >> GÅ TILLBAKA TILL UTBILDNINGENS START

>> GÅ VIDARE TILL MODUL 7