MODUL 8 - Kvarliggande urinkateter

Kateter webb

Välkommen till modul 8! 

Tidsåtgång: ca 7 min
Här får du en introduktion till skötsel av kvarliggande kateter. Vissa katetrar används bara när blåsan ska tömmas och tas sedan bort. Andra katetrar sitter istället kvar en tid, så kallade kvarliggande urinkateter som du i denna modul får en introduktion till hur du kan sköta.


När du är färdig med modulen är målet att du ska kunna:

  • Beskriva hur en kateterpåse töms och byts.
  • Hjälpa patienter med underlivshygien.
  • Bedöma när ansvarig disktriktssköterska/sjuksköterska ska kontaktas.

Modulen innehåller:

Avsnitt 1 -  film med fakta och instruktioner.

Avsnitt 2 - material som du går in på efter att du har tittat på filmen.


AVSNITT 1 - Utbildningsfilm
Börja med att titta på utbildningsfilmen som är 6,25 minuter lång. Gå sedan vidare till avsnitt 2.


AVSNITT 2 - Material att läsa

Läs följande två delar innan du går vidare till modul 9.

Viss.nu, "Kvarliggande urinkateter omvårdnad", för omvårdnadspersonal:

>> Länk till viss.nu

Vårdguiden, 1177.se "Kateter i urinblåsan", patientinformation:

>> Länk till Vårdguiden


>>GÅ TILLBAKA TILL START

>>GÅ VIDARE TILL MODUL 9