Webbutbildning basal hemsjukvård

Inledning webb


Välkommen till webbutbildning om "Basal hemsjukvård"

Det här är en helt ny digital snabbutbildning om basal hemsjukvård som vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal i primärvården. Utbildningen innehåller en allmän orientering om hemsjukvården i Region Stockholm och ger kunskap om hur du kan bidra till att säkra att patienter i hemsjukvården får en god omvårdnad.

Utbildningen är en mix av fakta, bilder, kortfilmer, reflektion och test. Tidsåtgången beräknas till ca 1,5 timme och om man vill läsa mer i fördjupningsdelarna kan man beräkna ca 3-4 timmar. 

Lilla damen webb

Utbildningen består av 10 moduler med ett eller flera avsnitt. Översikt av modulerna hittar du nedan och i vänstermenyn.

Har du frågor under eller efter utbildningen kontakta:
Christina Sandlund, projektledare, e-post: christina.sandlund@sll.se 
Lena Törnkvist, enhetschef, e-post: lena.tornkvist@sll.se 

Klicka på Modul 1 för att starta utbildningen.


MODUL 1 - Introduktion till hemsjukvård

>> Länk till utbildningssidan för modul 1.


MODUL 2 - Basala hygienrutiner

>> Länk till utbildningssidan för modul 2.


MODUL 3 - Allmäntillstånd

>> Länk till utbildningssidan för modul 3.


MODUL 4 - Läkemedelsbehandling

>> Länk till utbildningssidan för modul 4.


MODUL 5 - Sårbehandling

>> Länk till utbildningssidan för modul 5.


MODUL 6 - Diabetes

>> Länk till utbildningssidan för modul 6.


MODUL 7 - Kompressionsbehandling med stödstrumpor

>> Länk till utbildningssidan för modul 7.


MODUL 8 - Kvarliggande urinkateter

>> Länk till utbildningssidan för modul 8.


MODUL 9 - Journalföring

>> Länk till utbildningssidan för modul 9.


MODUL 10 - Kunskapstest 

>>Länk till information om kunskapstestet.