Har du aktuell kompetens om kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Utredning vid misstänkt demenssjukdom är viktigt och det gäller att i ett tidigt skede uppmärksamma dessa patienter. För detta krävs bra teamarbete. För att uppdatera dina kunskaper om kognitiv svikt/demenssjukdomar erbjuder vi dig en interprofessionell utbildning som utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer och patientfall. Utbildningen genomförs av akademiskt primärvårdscentrum i samarbete med länets minnesmottagningar och Stockholms stad.

Kursdatum och tid:
11/10, kl. 8:30-16
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Hälsoinformatik, Interprofessionellt samarbete, Äldres hälsa
Målgrupp:
Arbetsterapeut, Distriktssköterska, Kurator, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut
Innehåll:
• Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
• MMSE-SR (MMT)
• Diagnostik och handläggning
• Behandlingsstrategier
• Läkemedel
• Samverkan
• Anhörigstöd
Föreläsare:
Björn Pettersson,leg. psykolog, minnesmottagning, Handen Claes Heijbel, överläkare, minnesmottagning Maria Svanborg, leg. arbetsterapeut, minnesmottagning, Södertälje Liisa Samuelsson, distriktssköterska, Akademiskt primärvårdscentrum Anhörigkonsulent, Stockholm stad
Kostnad:
Kostnadsfri, fika ingår
Kontaktperson:
Liisa Samuelsson, e-post: riitta-liisa.samuelsson@sll.se, mobil:0707-37 43 91
Adress:
Stockholms geriatriken, Sabbatsbergs sjukhus, Olivekronas väg 5
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer