FaR-Certifiering Aktivitetsarrangörer


Certifieringen vänder sig till organisationer som vill vara med i Stockholms FaR-ledarnätverk och erbjuda sina fysiska aktiviteter på www.FaRledare.se till personer med ett FaR!

I takt med att fokuserade insatser på implementering av FaR görs inom Stockholms läns landsting, medför det att fler förskrivare och personer med ett FaR besöker www.FaRledare.se för att finna information om aktivitetsutbudet. Därför blir rollen som aktivitetsarrangör allt viktigare.


Kursdatum och tid:
16/11 kl. 13-16
Målgrupp: Verksamhetsansvarig och/eller ansvarig kontaktperson för FaR
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Innehåll:
• Genomgång av FYSS, FaR och receptets väg
• Arrangörsrollen
• www.FaRledare.se
• Marknadsföring och lokal samverkan
• Stockholms FaR -ledarnätverk
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• I dialog med organisationens FaR-ledare, ta ansvar för att lotsa personer med ett FaR till lämplig aktivitet.
• Vara medveten om de krav som ställs och de möjligheter som finns, i rollen som aktivitetsarrangör.
• Avsätta tid och resurser för att se över marknadsföring och lokal samverkan.
Kostnad:
Kostnadsfri för idrottsföreningar som är anslutna till RF, 500 kr för övriga.
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman
e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612

Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Ort/Område:
Stockholm
Rum:
Plan 4, sal: Ljung
Antal platser:
18
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 24/9 för kurs 1och 12/11 för kurs 2 ej kan styrkas med läkarintyg.

Bifogade filer