FaR-ledare för barn och unga


Vill du leda barn och unga till ett aktivt, rörligt och friskt liv? Vill du bidra till ett aktivare samhälle i
rörelse? Vill du bli FaR-ledare för barn?
Stockholms läns landsting tillsammans med Stockholmsidrotten, vill verka för ett riktat aktivitetsutbud mot barn och unga som får FaR – fysisk aktivitet på recept. Därför bjuder vi in föreningslivet och andra aktörer till en ledarutbildning.

Kursdatum och tid:
23/10, kl.17:30-20:30
samt
12/11, kl.17-20:30
Obs! Kursen är på två kvällar

Målgrupp: Aktivitetsledare och aktivitetsarrangörer från idrottsföreningar,
andra ideella organisationer, träningsanläggningar.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor
Lärandemål:
• Att du har utökad kompetens och beredskap att ta emot barn och ungdomar som ordinerats fysisk aktivitet.
• Att du har kunskap och förståelse för barns fysiska och psykosociala utveckling och vad det innebär för dig som ledare.
• Att du kan anpassa din verksamhet för att stärka individens självkänsla och vilja att fortsätta eller komma igång med fysisk aktivitet.
• Att du har förståelse för vikten av bemötande och förhållningssätt.
Föreläsare:
Robert Bergkvist
Anja Näslund
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ingbritt Ekman e-post: ingbritt.ekman@sll.se
076-125 27 01
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tnr: 073-05 05 612
Adress:
Stockholmsidrottens kansli, Vretenvägen 4, Solna
Antal platser:
20
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningskostnad: 600 kr. Debiteras om avbokning sker senare än 14/10 och ej kan styrkas med läkarintyg.