En heldag om cancer i primärvården (OBS! Anmälan är stängd, då sista anmälningsdatum varit.)


Välkommen till en spännande heldag där du som är allmänläkare, ST-läkare i allmänmedicin, distriktssköterska eller sjuksköterska kan fördjupa dina kunskaper om cancer.

Utbildningsdagen är ett samarrangemang mellan CaPrim (Nätverk Cancer i primärvården) och RCC (Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland) inom ramen för standardiserade vårdförlopp (SVF).


Kursdatum och tid:
25/4, kl.8.15-16.30,Odenplan 7A, Norrtullsgatan 6
OBS! Anmälan är stängd, då sista anmälningsdatum varit.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Cancer
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Program:
Tidig diagnostik och utredning vid cancerdiagnoserna bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, prostatacancer och malignt melanom,
(Processledare från RCC)

Primärvårdens roll vid standardiserade vårdförlopp
(Vårdutvecklingsledare från CaPrim)

Cancerrådgivningen och samordnande kontaktsjuksköterskor berättar vad de arbetar med

Min cancerresa - möt patienter som delar med sig av sina erfarenheter

Kostnad:
Kostnadsfri.
Arrangör:
CaPrim och RCC
Kontaktperson:
Elinor Nemlander, distriktsläkare och koordinator, CaPrim, Akademiskt primärvårdscentrum, e-post: elinor.nemlander@sll.se

Kursadministratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn 073-05 05 612
Adress:
18/4 GrevTuregatan 30 25/4 Odenplan 7 A
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Information till verksamhetschef: För att möjliggöra medarbetares deltagande kan ekonomisk ersättning på 7 500 kr för ett team betalas till respektive vårdcentral. Allmänläkare ersätts med 5 000 kr och sjuksköterskor med 2500 kr. Ersättning betalas endast en gång per vårdcentral efter genomförd utbildning mot faktura till RCC, senast den 31 maj 2018: HSF, Ref. 1500/760, Box 12081, 102 23 Stockholm. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer