Kollegial grupphandledning i MI, för rehab-koordinatorer (REKO) i primärvården


Unikt erbjudande 2019! Är du intresserad av att upprätthålla/utveckla tilltron till din egen förmåga att genomföra MI-samtal ? Vill du utveckla din förmåga att ge och få återkoppling på inspelade samtal? Välkommen på kollegial handledning i MI och träffa REKO-kollegor 4 gånger under året ! Vi lyssnar på inspelade samtal och ger återkoppling i MI-anda. Du får även chansen att skicka in samtal till kodningslab för kostnadsfri skriftlig återkoppling.


Kursdatum och tid:
Grupp 1 (för dig som gått på handledning tidigare): onsdag 13/2 och onsdag 8/5, kl .14-16.
Grupp 2: torsdag 7/2 och torsdag 16/5, Kl.14-16
Datum för hösten inte fastställda än.

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Levnadsvanor
Lärandemål:
Känna tilltro till den egna förmågan att genomföra MI-samtal
Föreläsare:
Anne Claesson, MI-utbildare/handledare, APC, medlem MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers)
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Ytterligare information: Anne Claesson, APC Telefon: 072-547 14 58 E-mail: anne.claesson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6, Stocksund
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler se PDF-nedan.

Bifogade filer