Läkemedelsbehandling vid typ 2 diabetes – ett teamarbete


För att nå förbättrade behandlingsresultat behövs i många fall insulin och/eller andra diabetesläkemedel utöver Metformin. Utökade och mer effektiva alternativ i verktygslådan av läkemedel möjliggör ett bättre och längre liv för patienter med typ 2-diabetes. Diabetesvården utvecklas och förbättras, det handlar om mer än enbart insatt läkemedelsbehandling. Det är i primärvård som merparten av landets patienter med typ 2-diabetes behandlas och detta nödvändiggör teamarbete. Denna industrioberoende kurs ger dig kunskap om rekommenderade behandlingsstrategier vid typ 2 diabetes.

Kursdatum och tid:
4-5/11, kl. 8:30-16

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Föreläsningar varvat med gruppdiskussioner med patientfall.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• ha kännedom om diabetesläkemedel utifrån nationella riktlinjerna och forskningsresultat
• identifiera individuella behov av kompletterande läkemedelsbehandling med fokus på insulin
• starta insulinbehandling samt motivera vald behandling
Föreläsare:
Föreläsare: Anna Ugarph Morawski, Specialist i allmänmedicin, med.dr samt en av diabetessjuksköterskorna, MSc, på APC
Kostnad:
2400 kr exkl moms
Kontaktperson:
För mer info kontakta: Kaija Seijboldt, e-post: kaija.seijboldt@sll.se, tfn: 073-024 23 36. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast 1 månad före kursstart. Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.