Våld i nära relationer

Enheten arbetar med att förse hälso- och sjukvård- samt tandvård med kunskap om våld i nära relationer i syfte att öka personalens beredskap i mötet med vuxna och barn som är, eller har varit utsatta för våld av närstående. Våld är vanligtvis inte den explicita orsaken till att människor söker vård. Att kunna ställa frågor om våld vid misstanke om att en person blivit utsatt för våld och veta hur processen för fortsatt omhändertagande ser ut är därför centralt.

Våld i nära relationer 2 BANNER

Vi VILL:

 • Bidra till att förebygga ohälsa och främja hälsa hos människor som är eller har varit utsatta för våld i nära relationer och som uppsöker vård oavsett orsak.
 • Bidra till öka kunskapen hos personal om våld i nära relationer så att de i högre grad och ställer frågor vid misstanke om våld.
 • Bidra till att samordna hälso- och sjukvårdens resurser inom området.

Vi GÖR:

 • Samordnar hälso- och sjukvårdens resurser inom området. 
 • Utvecklar, genomför och följer upp utbildningar, workshops och handledning.
 • Ansvarar för uppdatering och kvalitetssäkring av regionalt vårdprogram för våld i nära relationer. 
 • Är ett verksamhetsstöd vid implementering av aktuella riktlinjer.
 • Verkar som expertstöd för hälso- och sjukvård samt tandvård inom Region Stockholm, oavsett driftsform.
 • Tar fram evidesbaserad kunskap och arbetar med metodutveckling. 
 • Bedriver forskning inom området i samverkan med andra aktörer. 
 • Samordnar hälso- och sjukvårdens resurser inom området.
 • Arbetar med kommunikation och informationsspridning.
 • Samverkar med myndigheter, organisationer, kommuner och landsting.

Nu finns det nya vårdprogrammet mot våld i nära relationer som stöd för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Ladda ner programmet här >>

KONTAKT

Hör gärna av dig till vår gemensamma e-post: valdinara.slso@sll.se

Ylva Elvin Nowak, fil dr, bitr verksamhetschef, APC och
enhetschef, Våld i nära relationer:
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.se
tfn: 072-246 83 67

Sumaya Al-Shakarji, specialistläkare i allmänmedicin
e-post: sumaya.al-shakarji@sll.se 

Mia Barimani, docent, forskare
e-post: mia.barimani@sll.se

Karin Dahlström, leg psykolog
e-post: karin.m.dahlstrom@sll.se
tfn: 072-450 49 38

Ragnhild Eikemo, leg. barnmorska och doktorand
e-post: ragnhild.eikemo@sll.se

Karin Levin, leg läkare
e-post: karin.levin@sll.se

Ulrika Stenhamre, leg psykolog
e-post: ulrika.stenhamre@sll.se

Susanne Åhlund, leg. barnmorska
e-post: susanne.ahlund@sll.se

Matilda Åström
e-post: matilda.astrom@sll.se


Fyra filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till del 1: Normalisering

Länk till del 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till del 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till del 4: Kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser


Prenumerera på våra utskick

Vill du prenumerera på utskick från enheten Våld i nära
relationer? Fyll i dina uppgifter via länken nedan:

Länk till registrering av utskick