1. Vårdutvecklingsplan och kvalitetsindikationer: Urininkontinens hos kvinnor

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Ända från 20-års ålder upp till ålderdomen är urininkontinens hos kvinnor ett folkhälsoproblem som påverkar livskvaliteten och det sociala livet för dem som drabbas. Ett gott bemötande och vård av hög kvalitet till de kvinnor som söker vård pga. urininkontinens borde vara en självklarhet inom den svenska primärvården.

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer avser att höja kvaliteten och kvalitetssäkra mötet med kvinnor som söker för inkontinens. Men hjälp av planen kan kvaliteten på verksamheten och vården även utvärderas och vid behov förbättras.

   

 2. Diabetesansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i primärvård

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

   

  Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes.

  Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut. 

   

 3. Säker läkemedelsanvändning för äldre i primärvården 2013

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 4. Tobaksavvänjning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 5. Patienter med bensår 2013

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 6. Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 7. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 8. Sömnproblem

  Verksamhet:
  APC Fortbildning