Sömnproblem

Sömnproblem är vanligt och kan leda till minskat välbefinnande, nedsatt funktion och på sikt psykisk och fysisk ohälsa. Vårdutvecklingsplanen syftar till att ge verktyg i omhändertagandet av patienter med sömnproblem i primärvården.

Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Mental hälsa
Målgrupp:
Alla
Datum:
2012-11-15

Filer