VIL

Akademiskt primärvårdscentrum har i samarbete med olika lärosäten en central roll i att skapa goda kliniska lärandemiljöer för vård- och medicinstudenter i primärvården. Samlingsnamnet för uppdraget är VIL – verksamhetsintegrerat lärande. Det omfattar allt från att samordna placeringen av studenter, kvalitetssäkring, kompetenshöjande utbildning och stöd till handledare.

Studenterna kommer från både högskola, gymnasium, vuxenutbildning, komvux och viss PRAO verksamhet från grundskolor. Här ingår även LIA – lärande i arbetslivet omfattar medicinska sekreterare och APL– arbetsplatsförlagd utbildningslärande som omfattar undersköterskor.

Inom de akademiska vårdcentralernas nätverk (AVC) pågår en mängd student- och handledaraktiviteter. Exempelvis interprofessionellt lärande (IPL) case-seminarier – en undervisningsmetod där patientbeskrivningar inspirerar studenterna att aktivt söka kunskap som sen diskuteras i strukturerade seminarier och så kallad peer-learning där äldre studenter handleder yngre kursare, parhandledning samt handledarträffar.

I varje AVC-nätverk finns adjungerade kliniska adjunkter (AKA) som kan vara läkare, distriktssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut eller psykolog. Deras uppgift är i första hand att organisera VIL för studenterna och att handleda handledarna. Med hjälp av nya pedagogiska modeller får studenter på olika utbildningsprogam göra olika aktiviteter tillsammans.

 

Studenterstartsida

BloggGrundutbildningHögerspalt

Välkommen till Lärandebloggen! 

En fin källa till information där lärare, handledare och studenter reflekterar, diskuterar och delar med sig av kunskap, erfarenheter och upplevelser inom pedagogik och primärvård. Läs, inspireras och kommentera! TILL BLOGGEN

TeamHögerspalt

Vårdstudenter lär ihop – för mer teamarbete!

Med hjälp av en ny pedagogisk modell ska studenter på flera olika vårdutbildningar tillsammans göra hembesök hos patienter. Sex vårdcentraler inom tre akademiska vårdcentralsnätverk luckrar på så sätt upp stuprörstänket. Christina Olsson, samordnare på Mörby AVC, ser vinster för både patient och vårdteam. LÄS MER

Sarahöger

Bästa vårdcentralen enligt läkarstudenter

– Vi är otroligt stolta. Det är första gången vi får utmärkelsen. Det säger Sara Banegas på Ekerö vårdcentral som läkarstudenterna på Karolinska Institutet prisat för bra studentmiljö.
LÄS MER

 

SÖK