Medarbetare

Enheten består av sju VIL-samordnare med olika profession.

Ylva Elvin-Nowak, enhetschef
e-post: ylva.elvin-nowak@sll.se

Päivi Piispanen, VIL-samordnare för arbetsterapeutprogrammet, fysioterapeutprogrammet, logoped, socionom, psykolog och dietister
e-post: paivi.piispanen@sll.se
tfn: 073-538 05 51

Marilene Carestrid Taube, VIL-samordnare för sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning,
e-post: marilene.carestrid-taube@sll.se
tfn: 073-688 0554

Sirpa Vehkapuro, LIA/APL/Prao samordnare för medicinska sekreterare/LIA och undersköterskor/APL, kiropraktor och naprapat
e-post: sirpa.vehkapuro@sll.se
tfn: 070-001 13 76

Katarina Rolfhamre, VIL-samordnare för barnmorskeprogrammet
e-post: katarina.rolfhamre@sll.se
tfn: 072-235 28 66

Maria Wolf, VIL-samordnare läkarprogrammet
e-post maria.wolf@sll.se
tfn: 073-511 59 00

Sigrun Svanholm, VIL-samordnare läkarprogrammet
e-post sigrun.svanholm@sll.se

Eva Öhman, administratör, läkarprogrammet
e-post eva.ohman@sll.se
tfn: 070-286 45 84