Uppdraget

Vårt uppdrag är att anordna och koordinera studentplatser i primärvård både privat och landstingsdrivna verksamheter, utifrån lärosätenas beställningar. Det omfattar vårdcentraler/husläkarmottagningar, primärvårdens rehab.enheter, mödrahälsovård, barnhälsovård och enskilda sjukgymnaster/fysioterapeuter.


Support och stöd med KLiPP
Vårt arbetsverktyg är KLiPP- ett webbaserat kliniskt placeringsprogram och där studenter, verksamheter, lärosäten och VIL samordnare ser samma information.

Vi hjälper till med inloggningsuppgifter samt access till KLiPP (alla program utom läkarprogrammet) och ger även support och stöd med KLiPP när verksamheten önskar.