Medarbetare

För att söka efter en medarbetare, skriv förnamn och/eller efternamn och tryck på Enter:

  1. Processledare försäkringsmedicin, luciana.bengtsson@sll.se
  2. Vårdutvecklingsledare för Akademiskt och pedagogiskt stöd , erika.berggren@sll.se
  3. VIL/VFU Samordnare i primärvården, ann-kristin.sandberg-berntoft@sll.se
  4. Samordnare HAVC nätverk, forskningsledare, lärare, bo.bertilson@ki.se
  5. Doktorand, AKA arb.ter och VIL, karin.b.bjorklund@sll.se
  6. FPU-ledare fysioterapeuter, MI Motiverande samtal , anne.claesson@sll.se
  7. leg psykolog och adj professor, Solvig.Ekblad@ki.se
  8. Studierektor Nordost och Nordväst, luisa.escuder-miquel@sll.se
  9. Projektledare HPÖ och FaR, eva.flygare.wallen@ki.se
  10. Vårdutvecklingsledare, riskbruk alkohol, MI Motiverande samtal, susanne.m.hellstrom@sll.se

Fyra nya filmer om:
när våld i nära relationer smyger sig på

Länk till del 1: Normalisering

Länk till del 2: När våld i nära relationer blandas ihop med kärlek

Länk till del 3: När våld i nära relationer bevittnas av barn

Länk till del 4: Kontroll, isolerig, anpassning och förskjutning av gränser


Prenumerera på våra utskick

Vill du prenumerera på utskick från enheten Våld i nära
relationer? Fyll i dina uppgifter via länken nedan:

Länk till registrering av utskick