Motiverande samtal MI - 3 dagars kurs för rehab-koordinatorer (REKO) med fortsatt handledning under 12 månader


Erbjudande våren 2020 för rehab-koordinatorer (REKO). Är du intresserad av samtal men känner du att du saknar verktyg/metod för att motivera patienter till att återgå till arbete/sysselsättning vid sjukskrivning ? Då kan denna kurs vara något för dig! Motiverande samtal är en evidensbaserad samtalsstil med vilken du kan hjälpa en patient att hitta den egna drivkraften till förändring. Kursen ger en grundlig genomgång och praktisk tillämpning av samtalsstilen.
Hemuppgift och handledning ingår i kursen. Hemuppgift beräknas ta en dag i anspråk. Handledning pågår under 12 månader efter avslutad grundkurs. Detta sker vid 4 tillfällen a 2-3 timmar/gång i syfte att upprätthålla /utveckla förmågan och tilltron till förmågan att använda MI i patientmöten. Kursen är
kostnadsfri.

Kursdatum och tid:
23-24/1 + 13/3, kl. 9-16

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Lärandemål:
Efter utbildningen ska deltagarna kunna:
• redogöra för olika begrepp i MI: samtalets fyra processer, samtalsfärdigheter, förändringsprat, status quo-prat, dissonans, ambivalens och diskrepans
• praktiskt tillämpa MI
• förstå och redogöra för grunderna i kodning av samtal enligt MITI 4 och CLAMI
• Reflektera över utveckling av egen MI-kompetens
Föreläsare:
Anne Claesson, MI-utbildare/handledare, APC, Medlem i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Bekräftelsemejl anmälan fortbildningaktivitet DL,FaR ledare, Våld i nära. Mer information om aktiviteten: http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/
Kontaktperson:
Ytterligare information: Anne Claesson, APC Telefon: 072-547 14 58 E-post: anne.claesson@sll.se
Administratör: Lena Olsson, e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612.
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 6
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Anmäl dig senast den 13 januari 2020