Post covid-19 och astma/KOL-vården


Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder till digital fortbildningseftermiddag.

Kursdatum och tid:
13/10, kl.13-16
Målgrupp: Vårdcentralchefer, läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter/sjukgymnaster
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Astma och KOL
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska, Fysioterapeut/Sjukgymnast, Verksamhetschef, Specialistsjuksköterska
Innehåll:
• Hur ska vi utreda och följa upp patienter med astma? Gäller andra rekommendationer
under pandemin?
• Rehabilitering för patienter med lungrelaterade post covid-besvär
• Rapport från post covidmottagningen NKS, Solna, vad vet vi nu?
Föreläsare:
Kjell Larsson, lungläkare, prof. emeritus, öl
Anna Rytter, fysioterapeut
Michael Runold, öl, Lung-allergikliniken NKS
Kostnad:
Kostnadsfri
Adress:
Där det passar dig, länk via Teams
Administratör:
Lena Olsson