Nationellt spirometrikörkort


Spirometri tillsammans med anamnes och kliniska undersökningsfynd kan ofta ge korrekt diagnos vid astma och KOL, vilket är en förutsättning för rätt behandling av patienten. Tolkning av spirometriresultat kräver kunskap och träning. Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar från patientinformation och undersökningsprocedur till tolkning av spirometriresultatet.

Kursdatum och tid:
21-22/5, kl. 9-16:30, Torsplan (FULLBOKD)
eller
10-11/9, kl. 9-16:30, Torsplan
eller
22-23/10. kl. 9-16:30, Torsplan
eller
19-20/11, kl. 9-16:30, Flemingsberg
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Allergi, Astma och KOL, Respiration
Målgrupp:
Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Kursplanen omfattar två dagar, med teori den första dagen och praktik andra dagen. Tolkning av spirometrikurvor ingår och även träning av tolkningen ingår under handledningen.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna ha ökad kunskap och förståelse för:
• tolkning av spirometriresultatet utifrån givna referensvärden
• hur man utför en spirometri med hög kvalitet samt handhavande och kvalitetssäkring av spirometern
• patientinformation och undervisning i samband med en spirometri.
Föreläsare:
Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin , Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, Maria Rosengren, distriktssköterska. Alla är vårdutvecklingsledare (astma, allergi, KOL och tobak).
Kostnad:
2 400 kr, exklusive moms
I avgiften ingår:
Fika
Kontaktperson:
Maria Rosengren, e-post: maria.rosengren@sll.se, tfn: 072-503 53 29. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan 19-20/11 Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg
Rum:
Plan 4
Antal platser:
30
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
Våra fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer