Motiverande samtal-MI fördjupningskurs


Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil i stadig utveckling. Den här kursen vänder sig till dig som gått grundkurs i MI, och känner att du vill utvecklas vidare. Vi fördjupar oss i de senaste forskningsresultaten och tar del av kunskap från det internationella nätverket MINT.

Kursdatum och tid:
18/3 kl. 8:30-16:00 + 15/4 em.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Konsultation, Levnadsvanor, MI/Motiverande Samtal
Innehåll:
• Uppdatering av MI-kunskaper.
• Praktisk övning i kodning.
• Praktiska övningar i kodning och samtalsteknik
• Träning i att ge och få återkoppling på samtal.
•Hemuppgift med inspelning, transkribering och kodning av ett samtal.
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• tillämpa MI på fördjupad nivå
• granska och ge återkoppling på samtal.
Föreläsare:
Susanne Hellström, Sofia
Trygg Lycke, Anne Claesson, vårdutvecklingsledare och utbildare i MI. Medlemmar i MINT (Motivational Interviewing
Network of Trainers).
Kostnad:
Kostnadsfri
Kontaktperson:
Susanne Hellström, tfn: 073-962 76 27, e-post: susanne.m.hellstrom@sll.se. Administratör: Lena Olsson,e-post: lena.ma.olsson@sll.se, tfn: 073-05 05 612
Adress:
Solnavägen 1 E, Torsplan
Rum:
Plan 4
Administratör:
Lena Olsson
Kommentarer:
APCs fortbildningar riktar sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal i offentligt eller privat driven primärvård som har avtal med Stockholms läns landsting (undantaget fysisk aktivitet på recept och handlingsprogrammet för övervikt). I mån av plats finns möjlighet för övrig hälso- och sjukvårdspersonal att delta mot särskild kursavgift (kontakta respektive kursansvarig för information om särskild kursavgift). För att avboka kursplats skicka e-post till lena.ma.olsson@sll.se.. Avbokningsregler, se PDF nedan.

Bifogade filer