E-stöd för läkemedelsbehandling (Pascal 2.0 & Janusmed Interaktion, Riskprofil, Njurfunktion och Äldre)


Välkommen till en föreläsning för allmänläkarnätverket i Nordost.

Kursdatum och tid:
23/8, kl 12.30-16.30
Aktivitetstyp:
3. Nätverk
Verksamhet:
Fortbildning & utveckling
Ämne:
Övrigt
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin
Föreläsare:
Roswitha Abelin, leg apotekare
Tero Shemeikka, överläkare på e-hälsa HSF.
Kontaktperson:
Alexander Hedman
Distriktsläkare, Mörby akademiska vårdcentral
Fortbildningssamordnare nordost, APC
Telefon: 08-123 401 67, 073-0864035 (SMS)
Adress:
Lokal SVALAN, hus 40, plan 1, Danderyds sjukhus.
URL / webbadress:
www.janusinfo.se/fortbildning
Kommentarer:
Anmälan och mer information se www.janusinfo.se/fortbildning.